Loading...

Vakmanschap en ervaring in verschillende specialismen

Bouwbedrijf Frank Wielink heeft 20 medewerkers in dienst, opgeleid en ervaren in de bouw. Wij bouwen hoofdzakelijk traditioneel. Wij leveren maatwerk, dit betekent voor ons team dat iedereen breed inzetbaar is en ervaring heeft in verschillende specialismen.

De afgelopen jaren heeft ons team laten zien dat wij in staat zijn hoogwaardige en kwalitatief goede projecten op te leveren. Wij hechten waarden aan tevreden klanten en ons team zet zich dan ook voor de volle honderd procent voor u in.

Naast ons eigen team werken wij samen met veelal dezelfde onderaannemers. Door frequent samen te werken, weten wij welke kwaliteit we in huis halen en kunnen we vakmanschap blijven garanderen.

Tevreden klanten

Voor een relatief klein bouwbedrijf als Frank Wielink is positieve mond-tot-mondreclame belangrijk. Wij realiseren ons dat tevreden klanten essentieel zijn voor onze toekomst.
Daarom staat bij ons het leveren van service en kwaliteit voor op. Dit waarborgen wij in de praktijk door voorafgaand aan het bouwtraject goed naar de klant te luisteren; bijbehorende wensen en eisen worden nauwkeurig in kaart gebracht. Deze wensen en eisen worden vervolgens door onze vakmensen vertaald en gerealiseerd in de praktijk.

Ook tijdens het bouwproces speelt prettige communicatie een grote rol. Door continu te blijven overleggen met de opdrachtgever, wordt uw woning of verbouwing maatwerk, precies afgestemd op uw woonwensen. Een groot voordeel van ons bouwbedrijf is onze kleinschaligheid en brede inzetbaarheid.

Ons team kan flexibel ingezet worden bij eventuele onverwachte problemen, zodat deze snel deskundig verholpen kunnen worden.
Mede hierdoor worden onze projecten binnen tijd en budget gerealiseerd en laten wij tevreden klanten achter, in een woning op maat.

Gunstig voor milieu en portemonnee

De bouwsector heeft een grote impact op de omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk ons steentje bij te dragen en zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Natuurlijk altijd in goed overleg met onze opdrachtgever.

Het is belangrijk in het ontwerp goed na te denken over de toe te passen materialen en installaties. Uiteraard worden onze werken uitgevoerd volgens het geldende bouwbesluit. En in overleg met de klant gaan we hier zelfs verder in om energie neutrale, of zelf energie opleverende woningen te realiseren.

Ook op het gebied van bouwmaterialen streven wij duurzaamheid na. Ons toegepaste hout is bijvoorbeeld voorzien van het FSC keurmerk. Dit keurmerk stimuleert op internationaal niveau duurzaam bosbeheer. Naast de verantwoordelijkheid die genomen wordt op het gebied van bijgroei en herstel van het bos, worden ook de rechten en werkomstandigheden van de lokale bevolking gerespecteerd.
De belangen van mens, milieu en economie worden door deze instantie in evenwicht gehouden en hier sluiten wij ons graag bij aan!

Met plezier aan het werk

Wij zijn een bouwbedrijf dat midden in de maatschappij staat. Naast het tevreden stellen van onze klanten, vinden wij het ook belangrijk dat onze medewerkers met plezier aan het werk zijn. Daarom bieden wij het team voldoende vrijheid als het gaat om ontwikkeling, inspraak en het nemen van eigen verantwoordelijkheden.

Naast ons eigen team, vinden wij het belangrijk dat de jeugd alvast ervaring kan opdoen in de praktijk. Om deze reden zijn wij aangesloten bij ‘Het Samenwerkingsverband’, een initiatief van Bouwmensen Nunspeet. Scholieren worden hier opgeleid voor verschillende specialismen binnen de bouwsector en meelopen in de praktijk speelt een belangrijke rol. Wij bieden scholieren met plezier een stageplaats aan en begeleiden hen deskundig op de bouw.
Als er een goede klik is tussen ons bouwbedrijf en de stagiaire, komt het met regelmaat voor dat we hen een baan kunnen aanbieden.

Vakmanschap en ervaring in verschillende specialismen

Bouwbedrijf Frank Wielink heeft 20 medewerkers in dienst, opgeleid en ervaren in de bouw. Wij bouwen hoofdzakelijk traditioneel. Wij leveren maatwerk en geen seriematige, standaard woningen. Dit betekent voor ons team dat iedereen breed inzetbaar is en ervaring heeft in verschillende specialismen.

De afgelopen jaren heeft ons team laten zien dat wij in staat zijn hoogwaardige en kwalitatief goede projecten op te leveren. Wij hechten waarden aan tevreden klanten en ons team zet zich dan ook voor de volle honderd procent voor u in.

Naast ons eigen team werken wij samen met veelal dezelfde onderaannemers. Door frequent samen te werken, weten wij welke kwaliteit we in huis halen en kunnen we vakmanschap blijven garanderen.

Tevreden klanten

Voor een relatief klein bouwbedrijf als Frank Wielink is positieve mond-tot-mondreclame belangrijk. Wij realiseren ons dat tevreden klanten essentieel zijn voor onze toekomst.
Daarom staat bij ons het leveren van service en kwaliteit voor op. Dit waarborgen wij in de praktijk door voorafgaand aan het bouwtraject goed naar de klant te luisteren; bijbehorende wensen en eisen worden nauwkeurig in kaart gebracht. Deze wensen en eisen worden vervolgens door onze vakmensen vertaald en gerealiseerd in de praktijk.

Ook tijdens het bouwproces speelt prettige communicatie een grote rol. Door continu te blijven overleggen met de opdrachtgever, wordt uw woning of verbouwing maatwerk, precies afgestemd op uw woonwensen. Een groot voordeel van ons bouwbedrijf is onze kleinschaligheid en brede inzetbaarheid.

Ons team kan flexibel ingezet worden bij eventuele onverwachte problemen, zodat deze snel deskundig verholpen kunnen worden.
Mede hierdoor worden onze projecten binnen tijd en budget gerealiseerd en laten wij tevreden klanten achter, in een woning op maat.

Gunstig voor milieu en portemonnee

De bouwsector heeft een grote impact op de omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk ons steentje bij te dragen en zoveel mogelijk duurzaam te bouwen. Natuurlijk altijd in goed overleg met onze opdrachtgever.
Naar ons idee moeten duurzame oplossingen reëel zijn en een goede terugverdientijd hebben.

Het op de juiste manier aanbrengen van isolatie is een onderdeel van duurzaam bouwen; gunstig voor zowel het milieu als uw portemonnee. Goede isolatie zorgt immers voor een prettig binnenklimaat en minder energieverlies. Naast isolatieadvies, adviseren wij u graag op het gebied van aardwarmte (opslag van koude warmte in de bodem) in combinatie met vloerverwarming.
Dit zijn duurzame toepassingen met een reële terugverdientijd, een goede investering dus.

Ook op het gebied van bouwmaterialen streven wij duurzaamheid na. Ons toegepaste hout is bijvoorbeeld voorzien van het FSC keurmerk. Dit keurmerk stimuleert op internationaal niveau duurzaam bosbeheer. Naast de verantwoordelijkheid die genomen wordt op het gebied van bijgroei en herstel van het bos, worden ook de rechten en werkomstandigheden van de lokale bevolking gerespecteerd.
De belangen van mens, milieu en economie worden door deze instantie in evenwicht gehouden en hier sluiten wij ons graag bij aan!

Met plezier aan het werk

Wij zijn een bouwbedrijf dat midden in de maatschappij staat. Naast het tevreden stellen van onze klanten, vinden wij het ook belangrijk dat onze medewerkers met plezier aan het werk zijn. Daarom bieden wij het team voldoende vrijheid als het gaat om ontwikkeling, inspraak en het nemen van eigen verantwoordelijkheden.

Naast ons eigen team, vinden wij het belangrijk dat de jeugd alvast ervaring kan opdoen in de praktijk. Om deze reden zijn wij aangesloten bij ‘Het Samenwerkingsverband’, een initiatief van Bouwopleiding Noord Veluwe. Scholieren worden hier opgeleid voor verschillende specialismen binnen de bouwsector en meelopen in de praktijk speelt een belangrijke rol. WIj bieden scholieren met plezier een stageplaats aan en begeleiden hen deskundig op de bouw.
Als er een goede klik is tussen ons bouwbedrijf en de stagiaire, komt het met regelmaat voor dat we hen een baan kunnen aanbieden.

Naam*

Adres + Woonplaats*

Telefoonnummer*

Email*

Onderwerp*

Bericht*

Contact

Bouwbedrijf Frank Wielink
Rondweg 64
8091 XK Wezep
E-mail: info @ frankwielink .nl
Tel. 038-375 98 20

Stageplekken

Binnen ons bedrijf bieden wij de mogelijkheid om als leerling praktijkervaring op te doen.
We werken hierin samen met ‘Bouwmensen’. Neem voor meer informatie contact met ons.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar:

  • Allround timmerman
  • Voorman timmerman
  • Leerling timmerman